Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van haar online informatie. Iedereen moet overheidssites makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past deze site onder meer de zogeheten Webrichtlijnen toe. Terugvoerplicht.nl voldoet grotendeels aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.Toepassing van de Webrichtlijnen zorgt voor functioneel, technisch en redactioneel goede websites die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld voor blinde en slechtziende gebruikers en voor gebruikers met oude of juist moderne (mobiele) computers.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen versie 2 staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Hoe past Terugvoerplicht.nl de Webrichtlijnen toe?

 • Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen (zowel voor redactie, beheer als doorontwikkeling van de site).

 • Bedrijven die voor ons opdrachten uitvoeren, zijn verplicht om de Webrichtlijnen toe te passen.

 • Redacteuren beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen.

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Terugvoerplicht.nl voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet.

Onderdelen waarop Terugvoerplicht.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Terugvoerplicht.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Oorzaak
  De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Terugvoerplicht.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan Terugvoerplicht.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  Terugvoerplicht.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert Terugvoerplicht.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Terugvoerplicht.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten en de pdf bevat geen persoonlijke gegevens.
 • Maatregelen
  Terugvoerplicht.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.

Hoe bewaakt Terugvoerplicht.nl naleving van de Webrichtlijnen?

 • De redactie toetst alle content voor publicatie op toegankelijkheid. Ook voert de redactie projectmatig tussentijdse controles uit op de content.
 • De site wordt regelmatig (idealiter jaarlijks) getest door een onafhankelijke externe partij op het juist toepassen van de Webrichtlijnen.

Informatie en klachten over toegankelijkheid Terugvoerplicht.nl

Ervaart u Terugvoerplicht.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier.

Terugvoerplicht.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk of zoekt naar een andere passende oplossing.