Disclaimer

Disclaimer

Het doel van deze website is uitleg te geven van de actuele wet- en regelgeving en het actuele beleid inzake de terugvoerplicht, de uitvoering daarvan en het daarmee samenhangende verhalen van kosten op vervoerders. Deze informatie is algemeen van aard. De op deze site gegeven rekenvoorbeelden zijn indicatief van aard. Deze informatie vervangt op geen enkele wijze de wet- en regelgeving en het beleid. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De op deze website vermelde tarieven zijn afkomstig uit de tarievenlijst, die is te vinden in bijlage 22 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000. De tarieven in de tarievenlijst kunnen periodiek opnieuw worden vastgesteld. Voor de bepaling van juiste tarieven dient te allen tijde het genoemde beleidskader, zoals deze gold ten tijde van belang, te worden geraadpleegd.

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig is samengesteld, gepresenteerd en bijgehouden, kan het niettemin voorkomen dat de informatie op onderdelen niet juist, volledig of actueel is. De informatie kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd op inhoud en presentatie. Wij raden aan regelmatig na te gaan of de informatie op deze website is gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik (inclusief verstrekking aan derden) van de informatie op deze website, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, of misbruik van deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en het bovenstaande te hebben geaccepteerd.