Op vervoerder te verhalen kosten

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Op vervoerder te verhalen kosten

Uit wetgeving blijkt dat de vervoerder verantwoordelijk is voor de kosten die de Nederlandse staat maakt voor een grensgeweigerde vreemdeling. Hoe komt de berekening van deze kosten tot stand?

De vervoerder die een removal order én een boekingsverzoek heeft ontvangen voor een grensgeweigerde vreemdeling, dient deze vreemdeling naar een plaats buiten Nederland/het Schengengebied te vervoeren, volgens de aanwijzingen in het boekingsverzoek. De vervoerder bepaalt hierna zelf de datum van vertrek van de vreemdeling.

Voor de luchtvaartmaatschappijen geldt dat indien dit binnen 48 uur na de op het boekingsverzoek vermelde datum van terugvervoer gebeurt, er geen verblijfskosten in rekening worden gebracht. Kiest de luchtvervoerder er voor de vreemdeling op een later tijdstip te vervoeren, dan kan de Nederlandse staat de kosten van uitzetting uit Nederland op de vervoerder verhalen. Voor rederijen geldt deze termijn niet. Verblijfskosten die direct na de op het boekingsverzoek vermelde datum van terugvervoer ontstaan, kunnen dan ook op de rederij worden verhaald.

Onder de kosten van uitzetting vallen bijvoorbeeld:

  • Verblijfskosten
  • Kosten van identiteitsonderzoek (taalanalyse)
  • Kosten van een vervangend reisdocument
  • Vervoerskosten voor presentaties aan de autoriteiten van het land van herkomst
  • Kosten van escortering door de Koninklijke Marechaussee
  • Kosten voor uitvoering van de verwijdering
  • Administratiekosten

Tarieven

De in de wet vastgelegde tarieven staan in een tarievenlijst (bijlage 22 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000). Deze gestandaardiseerde tarieven zijn de kosten van uitzetting en verblijf die de staat maakt voor vreemdelingen aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van de diverse betrokken instanties.

Terugvervoer niet mogelijk

Ook als het uiteindelijk voor de vervoerder niet mogelijk blijkt de vreemdeling op basis van de claim terug te vervoeren (naar zijn opstapplaats of naar zijn land van herkomst of naar een ander land waar zijn toelating is gewaarborgd) blijft deze aansprakelijk voor de kosten voor de door hem aangevoerde vreemdeling tijdens zijn verblijf in het Schengengebied. Dit geldt zowel voor de vreemdeling die na een eventueel 'mislukken' van het terugvervoer alsnog wordt uitgezet (uitzettingskosten), dan wel met onbekende bestemming vertrekt.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bij u in rekening gebrachte kosten kunt u een e-mail sturen.