Hoe worden de kosten berekend

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Hoe worden de kosten berekend

De gehanteerde tarieven zijn wettelijk vastgesteld en staan in de tarievenlijst. Vanaf en tot welk moment in het proces kan de overheid kosten op de vervoerder verhalen?

Vanaf het moment dat de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie de vervoerder een boekingsverzoek overlegt, kan de overheid kosten die voor de vreemdeling gemaakt worden op de vervoerder verhalen. Denk ook aan kosten voor het aanvragen van een vervangend reisdocument of escorteringskosten.

Kosten van het verblijf van de vreemdeling kan de overheid verhalen vanaf de op het boekingsverzoek vermelde datum van gewenst vertrek van de vreemdeling (zie voorbeeld).

Detail van boekingsverzoek met daarin gewenste terugvoerdatum


Of bij vertrek over zee:

U wordt hierbij verzocht de vreemdeling uiterlijk op ... [datum vertrek zeeschip] per zeeschip ... [naam zeeschip] uit Nederland te vervoeren.


Als afsluitdatum voor het doorberekenen van kosten geldt de datum op het officiële bericht van vertrek, dat door de Koninklijke Marechaussee of de politie wordt vastgelegd. Dit is in ieder geval de datum waarop de vreemdeling uit Nederland vertrekt.

NB De kosten van escortering door de Koninklijke Marechaussee staan los van deze afsluitdatum. Deze bestaan immers uit gemaakte kosten gedurende de heenreis, verblijf en terugreis van de escorts.

Na annuleringsverzoek

Met een annuleringsverzoek laat de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie de vervoerder weten dat de vreemdeling op dat moment (nog) niet kan vertrekken. Afhankelijk van de reden van de annulering kunnen kosten die gemaakt zijn ná het annuleringsverzoek in rekening worden gebracht bij de vervoerder.

Bij een herinnering aan een eerder verzonden boekingsverzoek: de kosten die de Nederlandse staat op de vervoerder kan verhalen, worden berekend vanaf het originele boekingsverzoek.

Bij een aanvulling op een eerder verzonden boekingsverzoek: de Nederlandse staat kan mogelijk kosten verhalen vanaf het originele boekingsverzoek. Dit hangt af van de reden van de aanvulling in het boekingsverzoek en is dus voor elk geval anders.

Bij een wijziging op het eerder verzonden boekingsverzoek: de Nederlandse staat kan mogelijk kosten verhalen vanaf het originele boekingsverzoek. Dit hangt af van de reden van de wijziging in het boekingsverzoek en is dus voor elk geval anders.