Escorteringskosten

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Escorteringskosten

Als de vreemdeling via de lucht wordt terugvervoerd, bepaalt de Koninklijke Marechaussee aan de hand van een risicoanalyse of de vreemdeling mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Is dat het geval, dan adviseert de marechaussee de vreemdeling geëescorteerd te vervoeren. Kosten van escortering door de marechaussee zijn voor rekening van de vervoerder.

Elk (opvolgend) boekingsverzoek waarin de opdracht staat om de vreemdeling via de lucht terug te vervoeren bevat een advies van de Koninklijke Marechaussee over het wel of niet (laten) begeleiden van de vreemdeling tijdens het terugvervoer. Als begeleiding gewenst is en de vervoerder besluit deze dienst af te nemen van de marechaussee, dan zijn hier kosten aan verbonden.

De marechaussee zet per vlucht twee of meer escorts in, afhankelijk van de duur van de vlucht en het verwachte risico tijdens de vlucht. In het (opvolgend) boekingsverzoek staat hoeveel escorts de marechaussee in het betreffende geval inzet.

Zie voor de actuele tarieven de tarievenlijst. In de inzetmatrix escorts (onder aan deze pagina) staat meer uitleg over de berekening van de inzet van escorts van de Koninklijke Marechaussee.

Berekening escortkosten per 1 januari 2014

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

 • Salariskosten per escorteur:
  Heenreis: (2 uren + vliegtijd + 1 uur) x uurtarief
  Lay over: per tijdseenheid van 24 uren = (max 8 uren x uurtarief) + (resterende deel x ⅓e uurtarief)
  Terugreis: (2 uren + vliegtijd + 1 uur) x uurtarief
 • Vliegvergoeding per escorteur:
  Heenreis: vliegtijd (inclusief taxiën e.d.) x uurtarief
  Terugreis: vliegtijd (inclusief taxiën e.d.) x uurtarief
 • Onkostenvergoeding per escorteur:
  Vanaf start Voorbereiding tot einde Nawerk (conform schema): per volle tijdseenheid van 24 uren x dagtarief. Resteert na laatste volle tijdseenheid minder dan 12 uren, dan wordt naar beneden afgerond op de laatste volle tijdseenheid. Resteert na de laatste volle tijdseenheid 12 uren of meer, dan wordt naar boven afgerond tot een hele tijdseenheid.
Tijdseenheden en werkzaamheden
2 uren
vliegtijd
1 uur
8+1/3 uren
per tijdseenheid van 24 uren
2 uren
vliegtijd
1/2 uur
voorbereiding
kennismaking
escortering
heenvlucht
afhandeling
overdracht
lay over
verblijf
incheckenpositionering
terugvlucht
nawerk

De in dit schema genoemde uren en vliegtijden gelden per escorteur, waarbij ‘8+1/ 3 uren’ betrekking heeft op de voor de lay over te berekenen salariskosten.

Tot en met 31 december 2013 werden de kosten als volgt berekend:

 • Salariskosten
  Per escort: (het aantal vlieguren (heen en terug) + het verblijf in het land van bestemming (aantal uur)) x uurtarief volgens tarievenlijst.
 • Vliegvergoeding
  Per escort: het aantal vlieguren (heen en terug) x vergoeding volgens tarievenlijst.
 • Onkostenvergoeding
  Per escort: vast bedrag volgens tarievenlijst. Voor de gehele duur van de reis. De berekening is als volgt: per volle tijdseenheid van 24 uren x dagtarief. Resteert na laatste volle tijdseenheid minder dan 12 uren, dan naar beneden afronden op laatste volle tijdseenheid. Resteert na laatste volle tijdseenheid 12 uren of meer, dan naar boven afronden tot een hele tijdseenheid.
 • Overige kosten
  Variabel

Eigen escorts

De Koninklijke Marechaussee geeft op basis van een risicoanalyse advies over het al dan niet begeleid vervoeren van de vreemdeling en stelt escorts beschikbaar. Het staat de vervoerder echter vrij eigen begeleiders in te zetten of in het geheel geen begeleiding te organiseren. Kosten die ontstaan door het mislukken van het terugvervoeren van de vreemdeling als gevolg van gebruik van eigen of geen begeleiding, kunnen op de vervoerder worden verhaald.

Rekenvoorbeelden

Zie ook de rekenvoorbeelden voor inzicht in de berekening van escorteringskosten.

Meer informatie