Uitzonderingen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Uitzonderingen

Niet alle kosten die de overheid voor een grensgeweigerde vreemdeling maakt worden op de vervoerder verhaald. Zo worden bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden tijdens strafdetentie of toelatingsprocedure (zoals de aanvraag van een verblijfsvergunning) niet doorberekend.

Een voorbeeld: een grensgeweigerde vreemdeling vraagt een verblijfsvergunning aan. Hij mag de uitslag afwachten in Nederland. Kosten die gemaakt worden in de periode dat de vreemdeling in de vreemdelingrechtelijke procedure zit, worden niet op de vervoerder verhaald.

Als een toelatingsprocedure gestart wordt na het opmaken van een boekingsverzoek, wordt de vervoerder daarvan op de hoogte gebracht met een annuleringsverzoek. Als na afhandeling van de procedure blijkt dat de vreemdeling alsnog het land dient te verlaten (vergunningsverzoek is afgewezen), ontvangt de vervoerder een opvolgend boekingsverzoek met nieuwe details voor het vertrek van de vreemdeling. Kosten worden in dat geval berekend vanaf het originele boekingsverzoek tot aan het annuleringsverzoek en vervolgens vanaf het opvolgend boekingsverzoek tot aan het vertrek van de vreemdeling uit Nederland.

Als de vreemdeling na een toelatingsprocedure een verblijfsvergunning krijgt, verhaalt de Nederlandse staat géén kosten op de vervoerder.