Verblijfskosten

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Verblijfskosten

Een vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt kan geplaatst worden in een justitiële inrichting. De Nederlandse staat kan de kosten hiervan verhalen op de vervoerder.

De Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie laat de vervoerder in een boekingsverzoek weten wat de gewenste terugvervoerdatum is voor een grensgeweigerde vreemdeling. De datum die in het boekingsverzoek staat aangegeven als gewenste datum van terugvervoer van de vreemdeling, geldt als startdatum voor de berekening van verblijfskosten.

Voor luchtvaartmaatschappijen geldt dat als de vreemdeling niet binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum wordt vervoerd, de Nederlandse staat de gemaakte verblijfskosten voor deze persoon op de vervoerder kan verhalen.

Voor rederijen geldt deze termijn niet. Verblijfskosten die na de op het boekingsverzoek vermelde datum van terugvervoer ontstaan, kunnen op de rederij worden verhaald.

Tarieven

Zie voor de meest actuele verblijfskosten de tarievenlijst.

Wanneer geen verblijfskosten

Aan de luchtvaartmaatschappij die de vreemdeling binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum terug vervoert worden géén verblijfskosten doorberekend. Mogelijk zijn er wel ándere kosten gemaakt, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een vervangend reisdocument.

Voor rederijen geldt deze termijn niet.

Internationale lounge

De vervoerder is ook verantwoordelijk voor kosten die de overheid eventueel maakt voor de geweigerde vreemdeling die in afwachting van zijn teruggeleiding in de internationale lounge (de aankomsthal) van de luchthaven verblijft.

Rekenvoorbeelden

Zie ook de rekenvoorbeelden voor meer inzicht in de berekening van verblijfskosten.