Kosten aanvraag vervangend reisdocument

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Kosten aanvraag vervangend reisdocument

Een grensgeweigerde vreemdeling die via de lucht per luchtvaart-maatschappij naar Nederland is vervoerd, zonder (of met valse) reisdocumenten, kan in de regel via de lucht (terug)reizen op een guiding letter of covering letter. Daarover zijn internationaal afspraken gemaakt. Als het ontvangende land deze echter niet accepteert, moet voor de vreemdeling een vervangend reisdocument aangevraagd worden.

De vervoerder kan vervangende reisdocumenten aanvragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst van de vreemdeling. Hij kan er ook voor kiezen het verzoek neer te leggen bij de Koninklijke Marechaussee of Zeehavenpolitie. Deze speelt de aanvraag vervolgens door naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Geldt niet voor maritieme sector

De internationale afspraken over reizen op een guiding en covering letter gelden niet voor een grensgeweigerde vreemdeling die over zee naar Nederland is vervoerd, zonder in het bezit te zijn van een (geldig) reisdocument. In dat geval moet voor de vreemdeling direct een vervangend reisdocument worden aangevraagd.

Tarieven

De kosten voor het aanvragen van een vervangend reisdocument door de DT&V bestaan uit een vast tarief voor het aanvraagproces en een variabel tarief voor het af te geven reisdocument (laissez passer of noodpaspoort). Daarnaast kunnen ook andere kosten in rekening worden gebracht, zoals kosten voor een tolk en het vervoer van de vreemdeling naar een diplomatieke vertegenwoordiging voor een presentatie in persoon.

Zie voor de actuele tarieven de tarievenlijst.

Voorwaarden

De Dienst Terugkeer en Vertrek behoudt het recht op eigen initiatief een vervangend reisdocument aan te vragen, met als doel de terugreis van de vreemdeling te bespoedigen. Als de vreemdeling uiteindelijk met dit vervangend reisdocument uitreist, worden de kosten van de aanvraag verhaald op de vervoerder. Als de vreemdeling terugreist op een vervangend reisdocument dat is verkregen door zorg van de vervoerder zelf, dan worden eventueel door de DT&V gemaakte kosten niet in rekening gebracht.

Rekenvoorbeelden

Zie ook de rekenvoorbeelden voor meer inzicht in de kosten van een aanvraag voor een vervangend reisdocument.