Hoe kan de vervoerder kosten voorkomen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Hoe kan de vervoerder kosten voorkomen

Kosten die de Nederlandse staat maakt voor vreemdelingen die aan de grens geweigerd worden kunnen op de vervoerder worden verhaald. Hoe kan een vervoerder voorkómen dat hij een passagier meeneemt die in Nederland aan de grens geweigerd wordt?

Vervoerders zijn verplicht vreemdelingen die aan de Nederlandse grens worden geweigerd, terug te vervoeren. Ongeacht de grond voor de weigering. Doet de vervoerder dit niet, of te laat, dan kan de overheid eventuele kosten die hierdoor ontstaan op de vervoerder verhalen.

Redenen van weigering die te voorkomen zijn

Niet alle redenen waarom een vreemdeling aan de grens wordt geweigerd zijn door de vervoerder te voorzien en te beïnvloeden. Sommige echter wel, bijvoorbeeld als de passagier:

 • niet in het bezit is van geldige reisdocumenten;
 • in het bezit is van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument;
 • niet in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning (algemeen);
 • in het bezit is van valse/vervalste overige documenten.

Wat kan de vervoerder doen

De vervoerder kan zelf maatregelen nemen om de kans op bovenstaande gevallen zo klein mogelijk te maken. Opleiding, begeleiding en instructie van het grondpersoneel - of dat van een afhandelaar op de aanvoerende locatie(s) – is cruciaal. Actuele en adequate ondersteunende informatie over reisdocumenten en regelgeving over toegangsvoorwaarden tot Nederland - dan wel het Schengengebied - is hierbij onmisbaar.

Voor informatie en ondersteuning kan de vervoerder zich wenden tot:

 • De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het herkomstland van de vervoerder.
  Vind een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging

 • Het lokale netwerk van Immigration Liaison Officers (ILO’s).
  Op meerdere locaties verspreid over de wereld houden ILO’s van verschillende landen zich bezig met het voorkómen van illegale migratie. Ook Nederland heeft op diverse plekken ILO’s. Zij zijn beschikbaar voor advisering en training op het gebied van reisdocumenten, imposters, visumregelgeving en reizigersprofielen.
  Stuur voor informatie over de Nederlandse ILO’s een e-mail naar: ILO@ind.minvenj.nl.

 • Digitale vindplaatsen /archieven met informatie over reisdocumenten, zoals:
  DG Home Affairs van de Europese Commissie
  Edison