Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeelden

Om meer inzicht te geven in de wijze waarop de overheid gemaakte kosten aan de vervoerder doorberekent is op deze pagina een aantal rekenvoorbeelden opgenomen.

  • rekenvoorbeeld 1, situatie met onder andere een aanvraag voor een vervangend reisdocument.
  • rekenvoorbeeld 2, situatie met meerdere aanvragen van reisdocumenten, strafdetentie en een toelatingsprocedure.

  • rekenvoorbeeld 3, situatie na vertrek binnen 48 uur met inzet van escorts van de Koninklijke Marechaussee.

NB de berekeningen zijn fictief en dienen slechts ter illustratie. De berekeningen hebben geen betrekking op werkelijke gefactureerde kosten. De tarieven zijn uiteraard wel de juiste – wettelijk vastgestelde - tarieven, zoals gehanteerd in de tarievenlijst.