Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier dan geeft u ons persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres. De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een vraag te kunnen stellen? Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens niet om u ook over andere zaken te benaderen. Tenzij dit expliciet staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.