Terugvoerplicht

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Terugvoerplicht

Een vervoerder is verplicht om een vreemdeling die hij naar Nederland heeft vervoerd en aan wie de toegang tot het Schengengebied is geweigerd, terug te brengen naar een plaats buiten Nederland/het Schengengebied.

De vervoerder moet de vreemdeling aan wie de toegang tot het Schengengebied is geweigerd terugbrengen naar:

  • de plaats van waaruit hij werd aangevoerd,
  • het land dat het reisdocument waarmee de vreemdeling heeft gereisd heeft afgegeven, óf
  • ieder derde land waar zijn toelating is gewaarborgd.

Wanneer een vreemdeling aan de grens is geweigerd ontvangt de vervoerder daarvan bericht van de ambtenaar die belast is met de grensbewaking (Koninklijke Marechaussee of Zeehavenpolitie). Dit bericht bestaat uit een removal order/aanwijzing terugvoerverplichting rederij.

Met de removal order/aanwijzing terugvoerverplichting rederij bevestigt de Nederlandse staat de claim op de vervoerder om de grensgeweigerde vreemdeling terug te brengen naar de plaats waar hij zijn reis begon, of hem te vervoeren naar een andere plaats waar hij toegelaten wordt. Zo nodig met een ander vervoermiddel dan gebruikt voor de heenreis.

Voor welke vreemdelingen

De terugvoerplicht is van toepassing op:

  • de vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt en die Nederland onmiddellijk dient te verlaten,
  • de vreemdeling die binnen zes maanden na binnenkomst wordt aangehouden met het oog op uitzetting.

Geen of valse reisdocumenten

Een vreemdeling die aan de grens is aangehouden zonder geldige reisdocumenten (bijvoorbeeld met een vals paspoort) kan in de regel zonder deze documenten terugreizen. De Koninklijke Marechaussee verstrekt dan een guiding letter (deze vervangt een ontbrekend reisdocument) of een covering letter (vervangt een vals reisdocument). Dit zijn in internationaal verband gehanteerde documenten, die dienen als vervanging van reisdocumenten die de vreemdeling niet (meer) bezit.

Verantwoordelijk voor gemaakte kosten

Omdat de vervoerder de grensgeweigerde heeft aangevoerd is deze verantwoordelijk voor de vreemdeling. Dat geldt ook voor eventuele kosten die de Nederlandse staat maakt voor deze vreemdeling. De overheid kan deze kosten op de vervoerder verhalen. Dit vloeit voort uit een risicoaansprakelijkheid van de vervoerder.