Werkwijze

Een vervoerder is verplicht om een vreemdeling die hij naar Nederland heeft vervoerd en aan wie de toegang tot het Schengengebied is geweigerd, terug te brengen naar een plaats buiten Nederland/het Schengengebied.

Welke stappen kan de vervoerder verwachten van het moment van toegangweigering van de vreemdeling tot aan het opheffen van de claim. 

Removal order Boekingsverzoek Geen kosten bij claim terugvoerplicht Geen kosten bij claim terugvoerplicht Geen kosten bij claim terugvoerplicht Factuur Factuur Factuur Factuur Factuur Factuur Annuleringsverzoek Annuleringsverzoek Annuleringsverzoek Opvolgend boekingsverzoek Opvolgend boekingsverzoek Opvolgend boekingsverzoek Opvolgend boekingsverzoek Overheid vervoert zelf op kosten vervoerder Overheid vervoert zelf op kosten vervoerder