Annuleringsverzoek

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Annuleringsverzoek

Met een annuleringsverzoek laat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder weten dat de juridische situatie van de vreemdeling veranderd is en deze op dit moment (nog) niet kan vertrekken.

Denk hierbij aan toelatingsaanvragen die het vertrek opschorten (zoals de aanvraag van een verblijfsvergunning), maar bijvoorbeeld ook verzet bij eerdere pogingen tot uitzetting.

Actie vervoerder

De vervoerder annuleert een eventueel reeds gemaakte boeking. Zodra de vreemdeling kan vertrekken krijgt de vervoerder daarvan bericht in een opvolgend boekingsverzoek.

Kosten

Afhankelijk van de reden van de annulering kunnen gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de vervoerder.

Bijvoorbeeld: De vreemdeling pleegt vlak voor zijn terugvervoer verzet. Hij kan daardoor op dat moment niet terugvervoerd worden. Mogelijk worden de kosten die tot aan het daadwerkelijke vertrek worden gemaakt doorberekend.

Bijvoorbeeld: De vreemdeling vraagt vlak voor zijn terugvervoer om een verblijfsvergunning. De kosten die de Nederlandse staat maakt gedurende de verblijfsprocedure worden niet in rekening gebracht. Meer informatie over kosten gedurende toelatingsaanvragen.

Mogelijke volgende stap in het proces