Removal order

Een vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt door de Koninklijke Marechaussee wordt een grensgeweigerde of inadmissible genoemd. Om de vervoerder te wijzen op de verplichting de geweigerde vreemdeling terug te vervoeren ontvangt deze van de marechaussee een zogeheten removal order (voor rederijen 'aanwijzing terugvoerverplichting' (M30) genoemd).

Met de removal order/aanwijzing terugvoerverplichting rederij legt de Nederlandse staat een claim op de vervoerder om de grensgeweigerde terug te brengen naar de plaats waar hij zijn reis begon, of hem te vervoeren naar een andere plaats waar hij toegelaten wordt. Dit kan zijn het land van herkomst van de vreemdeling zijn, of een ander land waar zijn toelating is gewaarborgd.

Actie vervoerder

Op het moment dat de vervoerder een removal order ontvangt, kunnen er twee situaties van toepassing zijn:

  1. De vervoerder wordt door middel van de removal order verzocht de vreemdeling terug te vervoeren op de eerst volgende gelegenheid. Meer informatie, bijvoorbeeld over de gewenste terugvervoerdatum, staat op het bijbehorende boekingsverzoek.
  2. Het is nog niet mogelijk de vreemdeling terug te vervoeren. De vervoerder hoeft nog niets te doen. Op het moment dat de vreemdeling het land kan verlaten, ontvangt de vervoerder een boekingsverzoek met hierin gedetailleerde informatie over het terugvervoer van de vreemdeling.

Kosten

Zolang er geen boekingsverzoek is uitgegeven worden geen kosten in rekening gebracht.

Mogelijke volgende stap in het proces