Risicoanalyse

Risicoanalyse

Voor elke vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt, en voor wie een removal order en/of boekingsverzoek wordt opgesteld, voert de Koninklijke Marechaussee een risicoanalyse uit. De marechaussee bepaalt aan de hand van de risicoanalyse of de vreemdeling een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving.

De risicoanalyse bestaat onder andere uit een zorgvuldige afweging van de informatie die bekend is binnen de vreemdelingenketen en informatie die de vreemdeling zelf geeft. De marechaussee analyseert of er redenen zijn om aan te nemen dat een (gecontroleerd) zelfstandige uitreis van de vreemdeling niet haalbaar is.

Wel of geen begeleiding

Als de marechaussee oordeelt dat zelfstandige uitreis niet wenselijk is dan wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. De marechaussee overlegt hierbij waar nodig met de ketenpartners, luchtvaartmaatschappij en derden. Voor de escortering kan de vervoerder vervolgens een beroep doen op escorts van de marechaussee. Dit is echter niet verplicht. Als de vervoerder er voor kiest de vreemdeling zelf of niet te begeleiden, dan begeleidt de marechaussee de vreemdeling tot in het vliegtuig. Hier wordt hij overgedragen aan de gezagvoerder.

Verantwoordelijk tot daadwerkelijk vertrek

De Koninklijke Marechaussee blijft verantwoordelijk voor de uitreis van de vreemdeling tot het daadwerkelijke vertrek van het vliegtuig. Dat betekent tot het moment dat de deuren van het vliegtuig zijn gesloten en de gate of vliegtuigtrap is losgekoppeld van het vliegtuig.

Meer informatie