Terugvoerplicht vervalt

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Terugvoerplicht vervalt

Als een vervoerder de brief ‘geen kosten bij claim vervoerder’ krijgt betekent dit dat de Nederlandse staat geen kosten zal verhalen op de vervoerder die gemaakt zijn voor de in de brief genoemde vreemdeling.

Met de brief ‘geen kosten bij claim terugvoerplicht’ laat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder weten:

  • dat de vervoerder binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum aan de terugvoerverplichting heeft voldaan (en daarbij geen gebruik heeft gemaakt van escortering door de marechaussee), of
  • dat de eerder opgelegde terugvoerplicht is vervallen. Bijvoorbeeld omdat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Met de brief geeft de marechaussee aan dat er geen kosten aan de vervoerder doorberekend worden.

Actie vervoerder

Er wordt geen actie van de vervoerder verwacht. Het formulier is slechts ter kennisgeving, zodat de vervoerder de claim administratief kan afsluiten.

Kosten

Er worden geen kosten op de vervoerder verhaald.

Mogelijke volgende stap in het proces

Geen.